Filmopptak i Barentshavet

GDF Suez E&P prøveborer i Barentshavet, og vi får lov å være med og lage film om det! Det skytes Hollywood-style, med samme gyro-rigg som ble brukt av David Fincher, «Girl with dragon tattoo» og Kon Tiki-filmen. Det er første gang en Stab-C gyrorigg har vært så langt nord. Operatør er Peter Degerfeldt, en av de mest erfarne gyro-operatører som finnes. Fotograf er Inge Sigvaldsen fra Bitmap Film.