Daglig leder
Analyse, strategi, markedsrådgivning
901 32 940
Epost

For helt. Mot stykkevis og delt.

Thomas Ottesen

Prosjektleder
909 51 622
Epost

Guro Østrådt

Prosjektleder
911 63 549
Epost

For seigmenn. Mot seige menn.

Liv Stenersen Aamodt

Rådgiver – sosiale medier (barselspermisjon)
455 11 154
Epost

For strategi. Mot lureri.

Annelin Fagernes (permisjon)

Administrasjon
900 500 92
Epost

For høye fjell. Mot tunnelsyn.

Kristin Monica Tjugen

Strategi, idé & design
901 60 420
Epost

For mat. Mot Grandiosa.

Jone Johannessen

Idé & design
414 09 757
Epost

For nye sko. Mot gnagsår.

Camilla Rosenlund

Idé & design
901 70 227
Epost

For Fender. Mot muzak.

Sindre Y. Kristoffersen

Digital designer (pappaperm til august)
482 70 658
Epost

Johannes Solhaug (permisjon)

Ide, design & illustrasjon
412 28 323
Epost

For fika. Mot fiken.

Frida Preacher

Ide & design
993 59 111
Epost

For entusiasme. Mot likegyldighet.

Torje Moen Holm

Idé & design
938 04 370
Epost

For akkurat. Mot nesten.

Fredrik Astrup Bakke

Strategi, idé & tekst
911 73 355
Epost

For Liv. Mot Fred.

Morten Aamodt

Idé & tekst
405 55 623
Epost

For mangfold. Mot nettroll.

Ulrikke Valvik Mitchell