Brødrene Kverneland Eiendom: Web Svanholmen B4-2/3

Oppgave

Jobben var å lage et kommunikasjonkonsept for en kontorløsning på en av Forus aller beste næringstomter. Hvordan skille denne tomten ut fra andre aktører i markedet og vise hvordan utbygger ser for seg hva som kan skapes på tomten? Virkemidler: web, digitale bannere, salgsverktøy 1:1 og avisannonser.

Idé

Spinner ut av hypotesen om at leietaker(e) i hjertet av energihovedstaden vil være aktører i olje- og gassindustrien. Vi brukte målgruppens terminologi for å understreke hvilke leietakere løsningen er perfekt for. Navnet ble endret fra Svanholmen Park til Svanholmen B4-2/3 – i stil med navnesettingen på blokkene på norsk sokkel. Visuelt hentet vi inspirasjon fra sokkelkartet til Oljedirektoratet. Fortrinnene er illustrert gjennom grafikk inspirert av industrien. På nettforsiden har vi laget en animasjon av grafikken for å gjøre inngangen mer spennende. Nettstedet er laget med såkalt responsiv design. Det vil si at nettstedet tilpasser seg automatisk, uansett hvilke formater eller enheter du ser det på.