GDF SUEZ: Stand ONS 2012

Oppgave

Ide, kommunikasjonsanslag/budskap, design, virkemidler og prosjektledelse. Standen skulle tiltrekke seg lokale og sentrale myndigheter, potensielle forretningspartnere, ansatte og studenter.

Etterlatt inntrykk: GDF SUEZ E&P Norge er en kompetent og langsiktig aktør på norsk sokkel. En av de 9 store, som også tar driftsoperatørrollen svært alvorlig. Selskapet er mer enn beredt for nye, utfordrende oppgaver på norsk sokkel.

Konsept

All kommunikasjon på samtlige flater knyttes til det overordnede konseptet; ”GDF SUEZ E&P Norge har erfaringen, kompetansen og viljen til å løse fremtidens
utfordringer på norsk sokkel.”

Årets stand skulle fremstå åpen, luftig, sober og som et hyggelig sted å være. Det skal være stoler å sitte på, interessante flater å hvile øynene på – og man skal tas vel imot av et hyggelig og kompetent vertskap.

Standens åpne løsning ga god plass og tilgang til de mange kommunikasjonsflatene. Flatene representerer hvert sitt tema knyttet til GDF SUEZ gruppen generelt og GDF SUEZ E&P Norge spesielt. For å sikre at flatene skaper et inspirerende visuelt miljø på standen preges de av fristende foto og tekst. Gjester som ønsket mer informasjon om temaene kunne skanne en QR-koden på hvert foto.