Restaurant Renaa: identitet

Oppgave

Etter 8 år ved Gastromisk Institutt og flere år som sjef for det norske kokkelandslaget, startet den prisbelønte kokken Sven Erik Renaa opp Renaa Restauranter, med Stavanger som første by ut. To viktige ingredienser i starten: Logo og grafisk profil.

Konsept

Identitet er bygget rundt Sven Erik Reena. Vi gikk for en personlig og typisk skandinavisk designretning. Lyst og lett reflekterer maten Sven Erik lager. Samtidig skulle vi ivareta to konsepter, hvor det ene var en moderne versjon av en bistro og det andre skulle være en ekslusiv restaurant i etasjen under. Disse måtte spille på lag, men samtidig ha et ulikt uttrykk.