Rune Langemyhr

Daglig leder – Strategi og markedsrådgiving
930 14 981
Epost

For halvfullt. Mot halvtomt.