Thomas Ottesen

Markedsrådgiver – Analyse, strategi, markedsorientering
901 32 940
Epost

For helt. Mot stykkevis og delt.