Thomas Ottesen

Daglig leder
Analyse, strategi, markedsrådgivning
901 32 940
Epost

For helt. Mot stykkevis og delt.