procontra og Apriil Stavanger begynner med samarbeid og samlokalisering. Det nye miljøet vil få nærmere 30 medarbeidere og holde til i våre lokaler i Nykirkebakken 7 i sentrum. Tjenesteområdene utvides – og de kreative ambisjonene er store.

proconta blir et Apriil-selskap ved at Media Bergen, hovedeier i Apriil-konsernet, kjøper 60 % av aksjene i procontra. Øvrig eierandel beholdes av dagens eiere, seniorpartnere som alle fortsetter i jobbene sine. procontra og Apriil Stavanger skal først jobbe side om side og sikre at selskapene kommer sammen på en god måte. Før de fusjoneres og samles under Apriil-paraplyen.

Mer digitale, mer nasjonale
procontra har etter 34 år opparbeidet seg en solid posisjon. Nå tar vi et utviklingsgrep. Vi blir mer digitale, mer nasjonale. Gjennom Apriil-nettverket vil vi kunne tilby utvidede tjenester umiddelbart. Vi har stor tro på at kunder og markedet for øvrig vil applaudere et større og sterkere fullservice reklamemiljø i Stavanger. Samtidig håper vi dette grepet kan bidra til å stoppe oppdragsflukt fra Stavanger til Oslo.

Store kreative ambisjoner
Aprill Stavanger er et ungt, digitalt byrå med masse talent og energi i rekkene. Apriil-konsernet er et nasjonalt fullservicebyrå med 90 flinke folk i Bergen, Stavanger og Oslo. De tilbyr tjenester innenfor reklame, story, design, PR, digitalmarkedsføring og event, noe som vil utfylle og styrke oss. Ambisjonen for Apriil er å skape Norges mest spennende kreative miljø.

https://e24.no/naeringsliv/i/2drz9G/procontra-kjoept-opp-av-bergensk-reklamekonsern