Det er giraffer på månen!

Så har vi flyttet til Nykirkebakken 7 i sentrum, med giraffene i Ajaxparken, nyhetsjegerne i Aftenbladet og pølsene hos Idsøe som nærmeste naboer. Flyttingen er vår månelanding. 78 % av oss har meldt overgang til kollektiv transport. Bilene står, folkene går. CO2-kvoten vår er til salgs. Gi bud! procontra bidrar altså til bedre miljø i Stavanger sentrum. Kom og se selv!