To gull, tre sølv og én bronse i Sterk Reklame 2018

Procontra topper medaljestatistikken i årets konkurranse, med i alt åtte utmerkelser:

ONS-standen «The fair square», som vi fikk lage for Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet til årets oljemesse, sikret oss i alt tre medaljer. Denne fikk gull i kategorien «Håndverk», sølv i «Grafisk design, identitet» og bronse i «Utendørs/omgivelser/stunt/event». Bidraget kommuniserer Norges fremste fortrinn som oljenasjon: Forutsigbare rammebetingelser. Norsk sokkel er en markedsplass, et «square», der aktørene behandles «fair». Vi gjorde standen til et marked fra før i tiden en gang, med inspirasjon fra Middelhavet og London. Butikkfasadene rundt møteplassene hadde vinduer og skilting som sendte budskap relevante for tiårene som ligger foran oss.

Stavanger Aftenblad-kampanjen «Takk for engasjementet», med Vegar Hoel i alle hovedrollene, fikk gull i «Sosiale medier»-kategorien. Kampanjen skulle skape engasjement blant leserne, ved å belyse lokale saker de var spesielt opptatt av i 2017, hvor vi lekte oss med kommentarfeltene knyttet til de aktuelle sakene: Piggdekkgebyr, busser over Domkirkeplassen, Oilers, bompengeringen og Trollpikken. Resultatet ble en hyllest til kommentarfeltet og det lokale engasjementet. Filmene gikk viralt og ble en «snakkis» i sosiale medier.

Kampanjen «That could be koselig» for Stavanger Aftenblad fikk sølv i kategorien «Kampanje». Her hentet vi fram noen av de populære kommentarfelt-personlighetene folk hadde blitt kjent med fra tidligere, og lot dem presentere Aftenbladets abonnementstilbud gjennom sitater folk hadde bitt seg merke i, som «That could be koselig» og «Deal with it». Kampanjen presterte ti prosent over målsetting og leverte 4200 salg på én måned.

Helsekofferten vi laget for Helsehuset fikk sølv i kategorien «Grafisk design, print». Bidraget var trekofferter til fagpersoner, samt til bruk for hjemmebesøk mot pasienter og pårørende. Illustrasjonene er inspirert av psykologenes hjernelek: «Hva ser du her?». De symboliserer hvor forskjellig vi ser og oppfatter ting, samt at veien til løsningene har mange vinklinger. Helsekofferten fikk også diplom i kategorien «Utendørs/omgivelser/stunt/event».

Jæren Sparebanks «Sparetips med Laurits» fikk diplom i «Sosiale medier». Her brukte vi sparemetaforer som også er dyder jærbuen kjenner seg igjen i og er stolt av, med den løse kanonen Laurits i spissen. Filmene traff som de skulle, skapte stor oppmerksomhet og ble en skikkelig «snakkis» på Jæren, både under og etter kampanjeperioden.

Vi vil rette en stor takk til kundene våre, som våger å satse – uten dere blir det ingen sterk reklame.