Veien til et nytt nettsted

Når en ny webside skal utvikles, følger vi en dynamisk arbeidsmodell der kreativt og digitalt team jobber i tett dialog med kunden. Vi deler prosjektet inn i fem faser:

Forstå
Først må vi forstå kundens behov. I denne kartleggingsfasen er det nyttig å få innsikt fra ulike deler av organisasjonen. Da vi skulle lage digital årsrapport for Stavanger kommune, startet vi med en workshop med både økonomisjef, markedsdirektør og prosjektleder fra kommunen. At sentrale personer bidrar tidlig i prosessen, er et godt utgangspunkt for et velfungerende resultat. Rådgiver fra procontra er med fra første møte, og digital AD følger hele prosessen og sørger for kontinuitet.

Utvikle
I neste fase kommer det kreative teamet på banen. Vi tar med oss inputen fra “forstå”-fasen og jobber med idéutvikling og tilpasninger til kommunikasjonskonsept – i tillegg til tekniske spesifiseringer. Hvordan skal de kreative dramatiseringene komme til liv på nettet? Hvordan skal innholdet prioriteres, og hvilken publiseringsløsning vil egne seg? Så foreslår vi en løsning som tar hensyn til både kreative, funksjonelle og tekniske krav. Kunden får også et detaljert budsjett for ferdigstillelsen. Skisser på dette stadiet presenteres gjerne som wireframes.

Gjennomføre
Når løsningen er presentert og godkjent av kunden, går vi løs på raffineringen. Først jobber vi ut en detaljert informasjonsstruktur. Hvor mange undersider skal nettstedet ha, hva skal skje på de ulike sidene, og hvordan skal navigeringen skje? Funksjonaliteten for hver innholdsside blir spesifisert. Kartet er klart, nå vet vi hvor vi skal. Grafisk designer begynner å jobbe med form, tekstforfatter skriver og webutvikler begynner med det tekniske.

Teamet møtes jevnlig for avstemminger underveis, og kunden får gjerne oversendt en testside og kan komme med innspill på et tidlig stadium. Det fine med å jobbe på denne måten, er at hvis vi oppdager noe som ikke funker, så kan dette endres uten altfor store bruduljer. Det tjener du som kunde på! Den dynamiske arbeidsmodellen gjør det lett å hoppe mellom de ulike fagfeltene, og justere underveis i prosessen – i motsetning til et fossefallprosjekt der alle gjør seg ferdig før kunden får se noe. Digital AD, som har vært med fra starten av prosessen og kjenner kundens behov, har hovedansvar for å lose alt trygt i havn.

Lansere
Endelig klart for lansering! Overleveringen er viktig. Vi må forsikre oss om at nettstedet svarer til forventningene, og at det kommer til “et godt hjem”. Et nettsted slutter jo ikke å leve den dagen det går live. I mange tilfeller vil det være naturlig å legge en plan for oppdateringer og vedlikehold. Kunden kan få opplæring i å gjøre dette selv, eller vi kan bidra. Med analyseverktøy kan vi undersøke hvordan siden blir mottatt. Finner folk fram, og gjør de det vi vil de skal gjøre?

Vedlikeholde
Jevnlige statusmøter kan avdekke behov for oppdateringer og vedlikehold, og statistikk fra Google Analytics kan avsløre hvordan nettsiden fungerer i praksis. Må vi justere i navigeringen? Funker søkeordoptimaliseringen? Hvor mange prosent finner fram til “kjøp”-knappen? Bruksmønsteret på nett endrer seg fort, og er ulikt fra side til side, avhengig av målgruppe. Ikke alt er forutsigbart. Men det meste kan korrigeres.