procontra støtter helhjertet opp om den nasjonale dugnaden for å hindre korona-smitte. De anbefalte tiltakene er fulgt opp etter hvert som de har tikket inn.

Vi har sikret at alle våre medarbeidere er 100 % operative hjemmefra. Digitalt møtes vi via Microsoft Teams. Disse tiltakene gjør oss i stand til å jobbe effektivt med oppgavene vi utfører for dere – uavhengig av hvor den enkelte befinner seg. Bare et fåtall av oss vil være fysisk til stede på jobb, da med oppførsel i henhold til myndighetenes anbefalinger.

Fysiske møter begrenses til et minimum. Å samle et fåtall mennesker er ikke forbudt, men det blir i store rom uten klemming og med solid avstand mellom hver og en. Hyppig håndvask underveis.

Så langt er ingen i procontra smittet. Vi har én medarbeider i karantene, grunnet en ferietur til Polen.Dugnaden omfatter, slik vi ser det, også at bedrifter og det offentlige opprettholder aktivitet så langt det er mulig. Det er bra for enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet for øvrig. Det vil redusere økonomiske skadevirkninger. Dessuten er det meningsfullt i en ellers innestengt tid.

procontra opprettholder den bemanningen kundene krever av oss. Dette vil gå over. Vi vil være offensive og blant annet bruke anledningen til å bli superflinke til å jobbe sammen hjemmefra.

Noen av kundene våre vil sikkert ha behov for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Når det er gjort, håper vi på god fart og nye oppdrag. Den som er klar når det blåses faren over, vil ha et konkurransefortrinn.

Har dere kapasitetsproblem på markedssiden grunnet korona-situasjonen, bidrar vi gjerne med oppgaver dere vanligvis fikser selv. Spør oss om hjelp!

Vi klarer dette sammen!