Årsrapport Stavanger kommune

Årsrapporten for Stavanger kommune kommer, helt riktig, hvert år. Den etablerte malen fra Grensesnitt fungerer supert, med stadige små forbedringer. Kommunen står for alt innhold, procontra utvikler det visuelle konseptet. I år dokumenterer vi 24 timer i Stavanger. For med alt det som skjer på bare ett døgn i kommunen vår, tenk på alt som skjer i løpet av et helt år! Vi monterte opp kamera på 14 ulike steder – fra Finnøy til Storhaug. Ser du hvor dette kameraet var plassert?

Årsrapporten kan du lese her