Stavanger kommune: Henting av tøy

Oppgave

Renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune henter større avfallsmengder hjemme hos folk, helt gratis, gjennom ordningen hentavfall.no. Fra før av henter de restavfall, hageavfall og papir. Nå innlemmes også brukte klær i ordningen, og vi fikk i oppgave å kommunisere dette.

Konsept

På hentavfall.no kan du få en lastebil til å komme hjem til deg og hente større mengder brukt tøy. Tøyet håndteres deretter av Fretex og UFF. Vi formet en lastebil ved hjelp av av klær, sengetøy, sko, gardiner osv. Dermed fikk vi vist hva som hentes, samtidig som vi fikk vist lastebilen.