Aktiv Eiendomsmegling: profilannonse

Oppgave

Få fram at meglerne i Aktiv Eiendomsmegling, i motsetning til den store konkurrenten, alltid følger salgsoppdraget fra A til Å. Når konkurrenten sender assistenten etter at oppdraget er i boks, sikrer Aktiv boligselgeren kvalitet i hele prosessen.

Konsept

I denne teksten handler det like mye om å reposisjonere den store konkurrenten som å fortelle om egen fortreffelighet. Markedet vet ikke at markedslederen “lurer” dem ved å bruke ufaglærte i det som for boligselger er en svært viktig prosess. Til syvende og sist handler det om kroner og øre: Jo bedre tatt vare på av megler, jo høyere pris. For å få fram det ene poenget som hele teksten handler om, er det brukt metaforer som folk flest, alle, kjenner igjen fra dagliglivet. Ved å anvende denne type metaforer får vi også fram det folkelige og menneskelige i tilbudet fra Aktiv: Miriam, den vennlige, går ikke fra deg. Tvert imot er hun med deg hele veien. Det gir trygghet og troverdighet. Og det er god butikk for deg, kjære boligselger