alor: Identitet

Oppgave

Utvikle logo og identitet for alor, et nytt nettverk for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Identitet skal bidra til at nettverkets budskap kommuniseres til følgende målgrupper: AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenester.

Konsept

Sirkler i ymse størrelser og utførelser er det bærende grafiske elementet. Sirklene symboliserer alors mange arenaer, de mange involverte menneskene, og samhandling og deling av kompetanse mellom disse. De grafiske elementene er bevisst fleksible og dynamiske – både i form og farge, nettopp for å synliggjøre at alor deltar aktivt i høyst levende endringsprosesser.