Stavanger kommune: Årsrapport 2015

Oppgave

Kommunale årsrapporter er kanskje ikke kjent for å ha verken sprek design eller innbydende grensesnitt. Dette ønsket vi å gjøre noe med, sammen med Stavanger kommune. Vi ville lage en digital årsrapport som var både lekker å se på og enkel å navigere i. Målgruppe er kommunepolitikere, byråkrater, ansatte i kommunen, media og andre interesserte.

Konsept

Vi har fått illustratør Berit Sømme til å tegne et oversiktsbilde av Stavanger. Detaljer i illustrasjonen har vi animert, slik at syklister, tog, mennesker og biler beveger seg og skaper liv. I tillegg er nøkkeltall og grafer illustrert. Dette gir årsrapporten et lekent og livlig preg.