Bjergsted kulturpark: nettside

Oppgave

Vise at Bjergsted kulturpark byr på et stort spekter av opplevelser som engasjerer og berører. I et nasjonalt kraftsenter er utdanning og utøvelse samlet på ett sted. Gjør du bjergsted.no til din favoritt, så holder du deg oppdatert på alt som skjer – før det skjer. Formidle opplevelser, innsikt, verdier og et åpent og inkluderende mangfold.

Idé

Vise mangfoldet med en gang, blant annet gjennom en illustrasjon som viser hva som skjer hvor. Illustrasjonen er kompleks for å friste og vise mangfoldet. Ta for deg det digitale forstørrelsesglasset og se nøyere på alt som skjer. En tydelig programoversikt viser aktivitetene på de 14 scenene. Slagordet “alt som skjer før det skjer” er med på å understreke portalfølelsen.