Bøygen: Fra sans til samling

Oppgave

Utvikling av visuell profil for selskapet og produktet Bøygen. Bøygen er en nyutviklet lekeskulptur i limtre. Gründerne var opptatt av at produktet skulle framstilles som et samlingssted – ikke bare som et lekeapparat.

Konsept

Bøygen er et produkt i skjæringspunktet mellom kunst, arkitektur og lekeapparat. Det er en lekeskulptur som skal skape liv og dessuten bidra til omgivelsene visuelt. Bøygen skal være et vakkert sted å flokke seg. Sanselig. Samlende. Fra sans til samling.
Bøygen vil si «den som er bøyd», et overnaturlig vesen i norsk folketro kjent fra bl.a. teaterstykket Per Gynt.
Produktet består av to hoveddeler som ikke krever forankring i bakken, som lett kan monteres, demonteres og transporteres. Logotypografien er spesialdesignet med inspirasjon fra de karakteristiske formene til Bøygen. Alle linjer og geometriske former i profilen tar utgangspunkt i skulpturens senterpunkt, et skeivt kvadrat. Dette symboliserer samlingstedet lekeskulpturen faktisk er. Grønnfargen er med på å understreke det bærekraftige og miljøvennlige aspektet i profilen. De duse bildene av trær gjenspeiler treets opphav og gir assosiasjoner til den overnaturlige sagnskikkelsen i nordisk folketro. Bøygen skal appellere til fantasien – være vanskelig å gå utenom. Identiteten fremstår arkitektonisk, stødig, moderne, fleksibel og minimalistisk.