CIN: identitet

Oppgave

Lage identitet for et nytt butikkonsept. CIN er den første fashion outlet i Rogaland. Identiteten skulle være lett overførbar til nye etableringer, vekst. Designet skulle svare på både “fashion” og “outlet”, en krevende balansegang i seg selv.

Konsept

Identiteten er inspirert av begrepet “gule priser”. Logoen er utformet som en moderne merkelapp med bretta hjørner og dybde. Det sorte refererer seg til de eksklusive produktene, det gule til de lave prisene, nettopp kjernen i et outlet-konsept. Det er også utviklet logovarianter i sort og hvitt. Disse brukes alltid på gul bakgrunn. Typografien Minion Pro er med og underbygger det eksklusive og klassiske. Den tilhører en fontfamilie som identifiseres med store moteblader og fashionverdenen. Identiteten er fleksibel med hensyn til ulike bakgrunner, noe som gjør den lett overførbar til diverse flater i butikk/utstilling.