Explora Petroleum: rekruttering

Oppgave

Et nystartet selskap, en oljemygg, trengte folk. I tillegg til å fortelle historien om selskapet. Sette dem på kartet. Føring: Annonsering i romjulen.

Idé

Romjulen er en tid for ettertanke, tid til å lese og reflektere. Vi satset på at folk ville tåle et resonnement, å bli med på en tanke. Vi laget en emosjonell løsning der en potensiell arbeidstaker hadde skrevet visjonen for sin drømmearbeidsplass. Ønskede søkerne satt i gode jobber, og for dem ville det være et stort skritt “en gang i livet” å skifte til en ny og ukjent arbeidsgiver. En av geologene i Explora laget relevante illustrasjoner – skriblerier unnfanget i en tankeprosess. Så brettet vi ut dagboka, de innerste tankene, og la den i fanget på avisleserne.