ExxonMobil: Teknologivegg ONS 2018

Oppgave

Vise fram teknologiselskapet ExxonMobil. Lage en presentasjon av teknologisprang og innovasjoner gjennom selskapets 125 år lange historie i Norge. Presentasjonen var et sentral element på ExxonMobil-standen under ONS 2018, der 1123 stander konkurrerte om oppmerksomheten fra mer enn 68 000 besøkende fra 98 land.

Konsept

Å få fram at ExxonMobil har vært og er et innovativt teknologiselskap, var ett av to hovedbudskap på standen. Dette var også et svar på temaet for ONS: innovasjon. Det andre hovedbudskapet er at selskapet har vært sterkt til stede i Norge i 125 år – og at selskapet fremdeles har store ambisjoner her i landet.

Løsningen var å illustrere teknologiske sprang fra 1893 og fram til i dag og framover i en sammenhengende stor illustrasjon over tre vegger: totalt mer enn 38 m2.

I Skandinavia har vi tradisjon for å skape enkle og rene uttrykk av kompleks teknologi og komplekse konstruksjoner. Det er dette grepet vi har brukt for illustrasjonene på teknologiveggen: forenklede og rene uttrykk av det som i virkeligheten er komplekse teknologiske innovasjoner. Dette grepet gjorde det enkelt og behagelig for de besøkende å ta til seg ExxonMobils utvikling og innovasjonsevne.