Folkehallene: nettsider

Oppgave

Folkehallene ønsket nye nettsider som var mer brukervennlige mht. til kjøp av billetter samt tilgang til relevant informasjon. Folkehallene består av tre interkommunale haller; Sørmarka Arena (flerbruk/skøyter/klatring), Sandneshallen (friidrett/klatring) og Randaberg Arena (fotball).

Løsning

Sidene er laget for en bred målgruppe. Vi jobbet fram ny struktur og innholdsprioritering hvor alle hallene har samme oppsett med sin logo og fargeprofil. Vi moderniserte også eksisterende fargeprofil til å bli mer skjermvennlig og til fungere i et samspill. Nye forklarende og lekne ikoner ble laget til alle hallene, inkludert aktiviteter samt handlinger som billettkjøp og tid.

I toppen til hver enkelt hall finner man de to andre hallene lett tilgjengelige. Under kommer en enkel hovedmeny som er lett å navigere i. Innholdet er satt opp i bokser til venstre etter prioritering for å øke lesbarheten. Det er mye kort informasjon som skal ut til brukeren. I stedet for å ha underside ble dette løst med egne bokser. Til høyre er det laget plass for call-to-action. Her får man tilgang til det vi anser som viktigst i en aktivitetshall. Åpningstider, priser og bestilling er tilgjengelig på alle undersider. Det er også her alle eksterne og informative lenker plasseres på underside, for eksempel en aktivitet. Sidene er laget for alle skjermer slik at man enkelt kan finne åpningstider, lokasjon eller kjøpe billetter om man er på farten med mobil eller sitter hjemme med laptopen.

Sidene har en leken visuell stil, som representerer lek, morro og gøy innenfor trygge og ryddige rammer.