GamlaVærket: brosjyre

Oppgave

GamlaVærket Gjæstgiveri og Tracteringssted er nærmest en institusjon i Sandnes sentrum. Bygningen, som en gang huset Sannæs Tag- og Mursteens-Fabrique, er et monument over byens teglverks- og potterinæringshistorie. Den nye presentasjonsbrosjyren skulle få fram det særegne ved det å spise og overnatte på GamlaVærket.

Idé

I brosjyren forteller vi om det GamlaVærket har, ved å fokusere på det de ikke har. De har ikke rom, de har værelser. De har ikke kunder, men gjester. Ikke konferanser, men gjestebud. Tekst og bilder har fått en “fornem” innpakning, og et gjennomtenkt papirvalg bidrar til den kvalitetsfylte GamlaVærket-følelsen.