GDF: Årsrapport 2011

Oppgave

GDF SUEZ E&P NORGE er en av de ti største oljeprodusentene på norsk sokkel. 2011 var et merkeår i selskapets 10 år lange historie, da de tok over operatørskapet på Gjøa-feltet etter Statoil. Årsrapporten skulle på en informativ og engasjerende måte redegjøre for selskapets virksomhet i 2011.

Konsept

Modernisere det grafiske utrykket, bruke infographics til å gi leser oversikt og til å få frem de viktigste trendene og tallene. Gjennom foto, få frem både enkeltmenneskets betydning for gruppens arbeid samt gruppens samlede størrelse.