Holmegenes: identitet

Oppgave

Utvikling av alt materiell knyttet til markedsføring og salg av Smedvig Eiendoms boligprosjekt Holmegenes. Visuell identitet, websider, prospekt, annonser mm. I nært og godt samarbeid med Haga & Grov AS Sivilarkitekter.

Konsept

På en av Stavangers mest attraktive tomter (i hjertet av Eiganes) var byggherren opptatt å bygge noe vakkert, verdifullt og varig for beboerne. Det er lagt vekt på kvalitet i alle deler av prosjektet. Kommunikasjonen speiler kvalitet uten særlig bruk av adjektiver. Eksklusivitet vises gjennom arkitetenes beskrivelser og tegninger. Uttrykket er sobert og dermed sjeldent blant annen boligkommunikasjon. Holmegenes har solgt svært bra – på direkte kontakt og et fåtall annonser.