Inkluderende Arbeidsliv

Oppgave

Øke bruken av gradert sykmelding i Rogaland. Gradert sykemelding er beste løsning for at syke skal komme raskest mulig tilbake i lønnet arbeid – og dermed tilbake til livet. En optimal løsning forutsetter samarbeid og kommunikasjon mellom “partene”: Arbeidstaker, arbeidsgiver, tillitsvalgt og lege.

Konsept

Vi spisset kampanjen, som hadde store ambisjoner og lavt budsjett, mot menn. Menn er ikke sykere enn kvinner, men de bruker gradert sykmelding i mindre grad. I en forenklet verden kan vi si at menns hovedinteresse i livet er fotball. Det er i hvert fall ikke noe det snakkes mer om. Vi brukte et velkjent dramaturgisk grep og overførte et begrepsapparat fra en verden til et annet og uventet område. Vi tok med oss elementer fra fotballuniverset og integrerte terminologi og språk i vår kampanje. Vi satte opp “tippekamper” mellom aktører eller begreper fra vår verden for å vekke oppmerksomhet og interesse. Vi ga “eksperttips” for å hjelpe leserne til å velge riktig løsning.