Inkluderende arbeidsliv: Undringskampanje på Haugalandet

Oppgave

Skape en samfunnsdebatt på Haugalandet med utgangspunkt i undring over at haugesundere og karmøybuer er lenger langtidssykmeldt enn siddiser (Stavanger-folk).

Konsept

Konseptet dramatiserte på sykmeldingstallene mellom nord- og sørfylket, her eksemplifisert ved byene Haugesund og Stavanger (for å lage et tydelig “kampbilde”), samt føre et retorisk resonnement for å skape ettertanke, undring og debatt, krever plass til tekst. Vi skrellet derfor bort alt annet, og lot teksten spille den absolutte hovedrollen. Tittelen er provokativ. For å trekke leserne inn i brødteksten, greier vi alle over en kam. Temaet er ømtålig, men resonnementet er spekket med fakta som gjør det gjør det legitimt å stille spørsmål til sentrale aktører som leger, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Annonsen var en del av en kampanje som også besto av betalte virkemidler som webbannere, landingsside og E-DM til alle parter i sykmeldingsproblematikken.

Kampanjen skapte debatt, ble blant annet tatt opp på lederplass i næringsforeningens blad. Hyggeligst av alt: Statistikken viser tydelig nedgang i sykefraværet. Haugesundere er ikke lenger så mye sykere enn siddiser.