Jæren Sparebank: sparekampanje

Oppgave

Sparekampanje Facebook. Få sparing lenger fram i pannebrasken til jærbuen og skape et best mulig bakteppe for rådgiverne som tok direkte kontakt med kundene.

Konsept

Jæren Sparebank er en lokalbank med nedslagsfelt i de tre jærkommunene Klepp, Time, Hå. Ideen er å bruke sparemetaforer som også er dyder jærbuen kjenner seg igjen i og er stolt av. Banken har engasjert en lokal helt, den løse kanonen Laurits, til å fortelle om fortreffeligheter ved sparing. Filmene starter med et oppspill der Laurits diskuterer ideer med rådgivere i banken, mens handlingen i de tre neste er lagt til en jærsk bondegård.

I Laurits sine tirader er det plantet en rekke lokale referanser, samt hint til kontroversielle tema som at vi må tåle å se hvor maten kommer fra, Bibelen osv. Alle filmene preges av at jærbuen ikke tar seg selv særlig alvorlig, så alle planteringer leveres med et glimt i øyet. Helt i tråd med Jæren Sparebank sin overordnede profil. Filmene traff som de skulle, skapte stor oppmerksomhet og ble en skikkelig snakkis på Jæren både under og etter kampanjeperioden.