Jæren Sparebank: Vi bygger Jæren

Bygge hus og heim.
Bygge stolte garder.
Bygge sterke bedrifter – små og litt større.
Bygge gode lokalsamfunn.
Bygge trygge liv.
1. januar ble de solide og tradisjonsrike lokalbankene Time Sparebank og Klepp Sparebank fusjonert til Jæren Sparebank. 33 000 kunder fikk bank med nytt navn, ny grafisk profil, ny måte å snakke på. Jæren Sparebank ønsket å overraske, vise offensive takter, stå fram moderne og attraktivt.

Symbolene er naturelementer gjort om til geometriske former som firkanter, trekanter, rektangler, sirkler, halvsirkler osv. Med disse formene kan du bygge nesten hva som helst. Og oppdraget til Jæren Sparebank er krystallklart: Det er vi, lokalbanken, som skal bygge Jæren. Mer entusiastisk og mer patriotisk enn regionbanker og nasjonale forretningsbanker.

Jæren Sparebank skal være jærske, moderne jærske. Med friske litt uventede farger og godt humør skal banken gjøre seg lekker også for de mest kresne, de yngste «velgerne». Anvendeligheten er tilnærmet uendelig. Det er fint. For banken må bygge hver eneste dag.