Lervig Aktiebryggeri: nettside

Oppgave

Lervig Aktiebryggeri ønsket en ny webside i henhold til ny alkohollovgivning. Loven gir norske bryggerier mulighet til å gi «nøkterne produktspesifikke produktopplysninger». Målet til bryggeriet er å vise frem sine produkter på best mulig måte og gjøre det enkelt for fans, importører, innkjøpere og andre øl interesserte å bli kjent og få oversikt over bryggeriets produkter og måte å tenke på. Lervig er opptatt av kvalitet – deres produkter er brygget av mennesker, ikke maskiner, dette skulle komme tydelig frem.

Konsept

Det var viktig å få frem mangfold i produktspekteret samt fremstå som et attraktivt, spennende, moderne og profesjonelt craftbeer-bryggeri. Vi gjorde produktene til “heltene” og krydret det hele ved å la den besøkende komme nærme produksjon og bryggere. Vi ga siden et enkelt og moderne design, en fargepalett som ikke tar oppmerksomheten fra produktene og la opp til enkel og naturlig navigasjon på siden.