Lervig Aktiebryggeri: Stensrud 60 år

Oppgave

Hva gir et bryggeri til en 60-årsjubilant som har alt? Kristoffer Stensrud er Lervig Aktiebryggeris største eier. I anledning hans 60-årsdag ønsket Lervig å gi den kunstinteresserte mannen noe.

Konsept

En kunstplakat. Vi gikk stilistisk til verks, og gjenskapte minimalistiske fargeversjoner av samtlige Lervig-etiketter. Designet la opp til at Lervig-ølkjennere likevel kunne kjenne igjen de ulike ølene. Plakaten balanserer altså det kommersielle med et kunstnerisk uttrykk. Systematikken i de enkle formene setter de forskjellige øltypene i et kronologisk nettverk. I sentrum står Lervigs eget jubileumsøl, da bryggeriet selv fyller 10 år i 2013. Kunstplakaten er trykket på metallisk papir med gullfolie på strekene. En avansert og virkningsfull trykk-teknikk som understreker høytiden og referansen Lervig-etikettene har til lokal hermetikkindustri. Den grafiske tallkombinasjonen 10, 16 og 60 oppsummerer: Lervigs 10-årsjubileum, 16 Lervig-etiketter og Lervigs stolte eiers 60-årsdag, således hele formålet med plakaten.