Oljedirektoratet: rekruttering

Oppgave

Oljedirektoratet (OD) ønsket å rekruttere nye medarbeidere, både nyutdannede og erfarne. De ønsket også å bygge kjennskap og kunnskap rundt OD. Vi skulle få fram at OD er en ambisiøs kunnskapsbedrift som er med på å forvalte oljeformuen og skaper verdier som kommer hele samfunnet til gode.

Konsept

En jobb i OD er et verdivalg. Hvordan skal olje- og gassressursene utnyttes på best mulig måte? Det handler om miljø, ressursutnyttelse og respekt for kommende generasjoner. OD har et ansvar for hele Norge -– ja, de driver rett og slett med nasjonsbygging. Derfor tillot vi oss å sitere fra nasjonalsangen med headingen «Elsker, elsker det å tenke». Nettopp det å tenke – hjernekraft – er nemlig også en viktig verdi, som alle OD-ansatte må besitte.

To spanske gatekunstnere fikk dekorere tre vegger i distriktet med motiver knyttet til bærekraft og hjernekraft. Ved å gå ut i det offentlige rom signaliserer vi at OD tilhører allmennheten og jobber for verdier som angår alle. OD skal, som gatekunsten gjerne gjør, stille tankevekkende spørsmål ved etablerte sannheter og ha et uoverskuelig og uselvisk perspektiv.