Oljedirektoratet: ONS stand 2016

Oppgave

ONS er verdens nest største oljemesse. Vi fikk i oppgave å lage den såkalte “myndighets-standen” for Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet.

Konsept

Den norske kontinentalsokkelen heter «The Norwegian Continental Shelf» på engelsk. Vi vred det til «The Norwegian Continental Shelves», og innredet standen som et bibliotek: Bokhyller fra gulv til tak, mørke treslag, Chesterfield-aktige møbler, grønne leselamper, persisk teppe, messingdetaljer og sober lyssetting.

Standen understreker OD og OEDs posisjon som kunnskapsbank for bransjen og samfunnsansvarlig forvalter av nasjonens verdier, med ærbødig respekt for innsikten og erfaringene man har opparbeidet seg siden oljealderens begynnelse.

Den “historiske” og ærverdige innredningen harmonerer godt med Riksvåpenet. Med en slik avsenderlogo kan man tillate seg å være en anelse pompøse. Standen skilte seg tydelig ut på ONS, både i utseende og verdibudskap, og ble kåret til beste store stand blant 1241 utstillere.