Sandnes kommune: profilering

Oppgave

En positiv levekårsundersøkelse skulle brukes til å promotere Sandnes. Helsider og plakater skulle fokusere på at Sandnes er Norges beste kommune å jobbe i og den nest beste kommunen å drive næring i.

Konsept

Typografisk løsning hvor verdi- og nøkkelordene til kommunen til sammen dannet Sandnesgauken. Gauken er symbol i byvåpenet og sterkt knyttet til byens identitet. Blå gauk for business og “harde fakta”, rød gauk for følelser og “varme”. I ettertid er den røde gauken brukt til synliggjøring av verdier og lederprinsipper, ledersamlinger om arbeidsgiverstrategi (T-skjorter) og i stillingsannonser på nett. Den blå gauken ble også brukt på T-skjorte under Blinkfestivalen. Den stilrene løsningen skulle appellere bredt, være en litt kulere approach. Slik fulgte vi opp Sandnesverdien “modig”.