Skagenkaien 35-37 ANS

Oppgave

Skaffe leietakere til et kontorfellesskap med lokaler midt i Stavanger sentrum. Vi skulle få tak i selvstendig næringsdrivende, små og mellomstore selskap, som så verdien i sentrumsnærhet og kontorfellesskap.

Konsept

I et marked med flust av ledige kontorlokaler ville vi få fram annerledesheten i tilbudet ved å fokusere på menneskene vi så for oss som leietakere. De er unge, urbane, elsker sentrum og sentrumslivet, liker det effektive i å være der det skjer og trives i praktisk fellesskap med andre. Lokalene er flotte, forseggjorte med mye tradisjon i veggene, så kunden viste mot ved å avstå fra tradisjonell opplisting av kvaliteter.