Sølvberget: Kapittel 2019 – identitet

Oppgave

Grafisk identitet for Kapittel-festivalen 2019.

Konsept

Utgangspunktet var festivaltemaet “kropp” – menneskets syn på kropp gjennom tidene og kroppsdel versus helhet.

Vi tok utgangspunkt i en naturlig kropp i klassisk krokipositur. Når menneskekroppen gjengis i kroki og modellmaleri, flyttes fokuset for kunstneren naturlig over til å se kroppen som objekt – en sammensatt komposisjon av linjer og former. Nettopp det overordnede og utforskende perspektivet som Kapittel ønsket med sitt festivaltema.

Vi ble inspirert av tanken på å se kroppsdeler som frittstående byggeklosser som sammen utgjør kroppen i sin helhet. Dette passet til programmet. Kropp er overbygningen, temaene spesifikt knyttet til deler av kroppen. Oppdelingen peker også på hvordan vi mennesker ofte ser på oss selv. Vi fikseres av detaljer mer enn å se helheten. Stilen er forenklet og monokrom. Gammelt møter nytt.

Kapittelfestivalen feirer 25-årsjubileum i 2020, og logosymbol og fonter er elementer fra tidligere år. Årets festival ble den nest-bestselgende gjennom tidene.