Sølvberget: Nordisk barnebokkonferanse 2019

Oppgave

«Hvor går grensen?» var temaet for NBBK i 2019.
Innleggene omhandlet både fysiske grenser – som i geografiske og kulturelle forskjeller – men også moralske grenser, og hvilke temaer som bør være greit å ta opp i barnelitteratur. Dette er selvfølgelig både individuelt og personlig. Hvor setter du dine personlige grenser – og hvorfor?

Vi fikk i oppgave å utvikle det grafiske konseptet til årets konferanse, og ville skape noe som fikk deltakerne til å reflektere over sine egne grenser, og kanskje gå inn i festivalen med et åpnere sinn.

Konsept

Resultatet ble et par sosiale eksperiment i «grenseland».
Veggen vi hadde til disposisjon fikk logo – og tittelen Grenseland trykket på.
Da deltakerne ankom festivalen fikk de utdelt festivalpass. Men 70% av deltakerne fikk rosa pass, 20% fikk gule og bare 10% fikk blå – uten forklaring av fargekoder. Hensikten var å skape en falsk følelse av tilhørighet blant deltakerne. Deretter inndelte vi stolene i tilsvarende farger, men her snudde vi det på hodet og markerte flere stoler blå og gule enn rosa.

Kan jeg sitte på en gul stol med blått pass?
Hvorfor har jeg et blått pass?..
Er det fordi jeg er kvinne?..nei..
Er det fordi jeg har rødt hår?..nei..
Fordi jeg er norsk?..nei..

Etter å ha mottatt pass, fikk alle deltakerne det samme handlenettet som inneholdt programmet, brosjyren og en rosa tusj.
På forsiden av handlenettet fant de en ny øvelse i refleksjon – å skape sine egne personlige «grenser» i et sett variabler – alle satt opp som motvekter – for å vise at de vanlige bokslignende systemene vi bruker i samfunnet sier veldig lite om vår personlighet – og våre grenser.

Heller enn identiske handlenett endte vi opp med hundretalls unike utgaver som viste frem individuelle «personlighetsgrenser».