Stavanger Aftenblad: Tips oss

Oppgave

Høstkampanje for Stavanger Aftenblad med mål om å øke antall tips og invitere til mer involvering fra innbyggerne. Vi ønsket å vise at Stavanger Aftenblad tar leserne på alvor og setter pris på at folk bryr seg om lokale nyheter. Stavanger Aftenblads innhold skal være et resultat av god journalistikk basert på nyheter nasjonalt, internasjonalt og ikke minst regionalt.

Tips er svært viktig for avisen. Den trenger innbyggerne i Rogaland for å kunne formidle viktige saker, både gjennom gode tips og engasjement. Innbyggerne i Rogaland trenger Aftenbladet for å bli opplyst om alt som skjer i regionen.
Vi ønsket med denne kampanjen å bidra til å senke terskelen for å tipse og øke antall tips. Vi ville knytte leserne tettere til avisen og skape forståelse for at det er et gjensidig avhengighetsforhold

Konsept

Aftenbladet har ikke mulighet til å være overalt, alltid – de trenger innbyggernes involvering og tips for å skape godt lokalt innhold.

For denne kampanjen laget vi filmer til sosiale medier, annonser og boards, og satte opp en «tipsholdeplass» midt i byen.
Vi tok utgangspunkt i faktiske saker som har vært publisert i Aftenbladet, som alle startet med et reelt tips fra publikum. Du som tipser kan være med og utgjøre en forskjell og avisen setter stor pris på ditt engasjement. Avisen er et produkt som vi lager sammen!

Filmen ble paraplyen for kampanjen. Her dramatiserte vi øyeblikk i hverdagen til folk for å vise at Aftenbladet skriver om mye og mangt. Alle situasjonen speiler det redaksjonelle innholdet i Stavanger Aftenblad. Budskapet: Tips oss. Sammen er vi Aftenbladet.
Kortversjoner av hovedfilmen ble tilpasset sosiale medier.

Vi satte opp et busskur med en sentral plassering midt i byen, ved jernbanestasjonen i Stavanger sentrum – hvor det er mye aktivitet. Dette kalte vi «Tipsholdeplass».

Alle sidene av skuret fikk egne budskap: Noe gikk på hvordan du som innbygger kan tipse redaksjonen, noe var oppsummeringer av faktiske artikler som oppsto fra tips fra lesere og noe var litt mer lett i tonen med «generelt gode tips i livet».

Vi hang også opp en gammel tipstelefon og postkasse som gimmicks, med fakta om hvor mange tips Aftenbladet får inn via telefon og epost.