Stavanger kommune: Årsrapport 2014

Oppgave

I år som i fjor har vi fått lage digital årsrapport for Stavanger kommune. Vi får alle tekster og tabeller fra kommunen, og implementerer innholdet i WordPress. I tillegg lager vi en “rød tråd” for årsrapporten; et gjennomgangstema som binder de ulike kapitlene sammen.

Konsept

Årets røde tråd er filmer der vi har fulgt sju kommuneansatte gjennom en dag på jobben: læreren, hjemmetreneren, byplanleggeren, bibliotekaren, sykkelgeneralen, rådmannen og økonomidirektøren. Gjennom deres øyne får man oppleve årsrapporten fra en ny vinkel. Se filmene her og øverst i hvert hovedkapittel.

Vi har altså jobbet konsept, ux, uu, design og utvikling. For verdens kjekkeste kommune!