Stavanger kommune: Handlings- og økonomiplan

Oppgave

Vi fikk i oppgave å finne en ny visuell innpakning av Stavanger kommunes digitale handlings- og økonomiplan for 2019–2022. Målgruppen er kommunepolitikere, byråkrater, ansatte i kommunen, media og andre interesserte.

Konsept

Hvert kapittel i økonomiplanen har film og bilder fra rundt omkring i Stavanger kommunes bybilde. I bildene er lyktestolper, vegger, mur og liknende med plakater, flyere og stickers i omgivelser som passer kapittelnavnene.

Denne ideen er en motvekt til den digitale økonomiplanen, og en «back to the basic»-retning med fokus på bybildets geriljakunst.