Stavanger kommune: Helsehuset

Oppgave

Da Helsehuset skulle flytte inn i nye lokaler i østre bydel, fikk vi jobben med kommunikasjon, navigering, utstillingsdesign, dekor og skilting. Helsehuset er Stavanger kommunes spydspiss for helsefremming og kunnskapsbygging. De veileder folk til å ta vare på egen helse, og prøver ut framtidens helsetjenester. Helsehuset rommer bl.a. frisklivsentral, psykologer, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter m.m.

Konsept

Det største grepet var å gjøre om korridorer og venterom til en inspirasjonsplass for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre besøkende. Deler av utstillingsdesignet er preget av pegboards, som gir en frihet til å stille ut hjelpemidler. Hjelpemidler som tidligere var nedlåst i skuffer og skap, ligger nå framme til å ta og føle på; sortert i kategorier og opphengt på pedagogiske tavler. I tillegg vises hjelpemidlene i sitt naturlige miljø: Sofagruppe på venterommet har bl.a. dement-radio, kjøkkenet har spesial-lys for svaksynte. Trehåndtakene designet vi for et godt grep (også for dem som har vansker med å åpne/lukke skap og skuffer) og viser at funksjon og god design henger sammen. Fargene er duse og friske og minner lite om institusjons-farger. Wayfindingen er spesialdesignet, tydelig og kontrastrik. Håndskriften i folie-dekoren er med på å mykne det visuelle inntrykket, samt er tydelig i sin kommunikasjon. Egne tre-kofferter er utviklet for hjemmebesøk.

Resultatet er framtidsrettede og imøtekommende lokaler der de gode historiene er integrert i møbler, digitale skjermer og på veggene.