Stavanger kommune: PIG FREE

Oppgave

Oppgaven var å utvikle en kampanje for å redusere piggdekkandelen i Stavanger-regionen. Piggfrie vinterdekk bedrer luftkvaliteten, gir bedre folkehelse og reduserer slitasjen på veiene. Oslo og Bergen har innført piggdekkgebyr. Kommunene på Nord-Jæren håper å unngå dette. De gjenværende skeptikerne er en vrien målgruppe. Vi valgte derfor også å henvende oss til familiemedlemmer, venner og andre påvirkere – samt dekkforhandlerne.

Konsept

Dobbeltbudskapet i kampanjen PIG FREE er ladet med humor, men har en alvorlig undertone. Budskapet var så iøynefallende og provoserende at man ikke kunne stille seg likegyldig til det. Kampanjen vekket oppmerksomhet og skapte engasjement både på Facebook og i lokale medier. På pigfree.no kunne folk spille PIGMAN-spillet og sende “grisemelding” til piggkjørere. På boardsen i sentrum har vi aktivt brukt produktet – piggdekket – som utgjør grisenesen. Typografien er spesialdesignet og imiterer pølser og piggdekk.