Stavanger kommune: Smartbyen identitet

Oppgave

Stavanger er i ferd med å bli en av Nordens ledende smartbyer. De ønsket å kommunisere på en måte som får fram hva smartby betyr for innbyggerne i praksis.

Konsept

Mange av prosjektene Smartbyen holder på med, er «svevende» og vanskelige å forklare. Vi valgte derfor en kombinasjon av illustrasjon og fotografi. Illustrasjonene viser teknologien, mens fotografiene viser innbyggerne og får fram det menneskelige aspektet.

Formen bak logoen er inspirert av Breiavatnet, som er byens hjerte – og som faktisk også har formen til et hjerte.

Fargepaletten er lett, lys, optimistisk og «ukommunal».

Illustrasjonsstilen er naivistisk, fantasirik og fargerik, og bærer bud om at alt er mulig, ingenting er umulig. Det visuelle uttrykket gjenspeiler det avantgardistiske Smartbyen holder på med. Det verbale forankrer illustrasjonene og forteller om konkrete smartbyprosjekter med en folkelig og lettfattelig tone.