Stavanger kommune: Stavanger fram i tiå

Oppgave

Kommuneplanen handler om hvordan Stavanger skal utvikle seg fra 2014 til 2029. Tidligere har kommunen rykket inn en kunngjøringsannonse. I år ville de gå bredere ut. Vi skulle gjøre kommuneplanen kjent – og helst skape engasjement rundt den.

Konsept

En kommuneplan er et byråkratisk og kjedelig dokument. Hvordan kunne vi formidle den på en folkelig måte?

Bilder fra gamle dager er populære i sosiale medier, ref. Facebook-gruppa “Stavanger før i tiå”. Vi hentet bilder i byarkivet, og la på en ny dimensjon der vi trakk linjer mellom den gamle tiden og den nye. Bildene er fra fortiden, men tekstene retter oppmerksomheten mot nåtid og framtid. Vi kalte kampanjen for “Stavanger fram i tiå”.

Kommunikasjonen spiller på nostalgi og lokalpatriotisme, og dialekt og humor skaper en lun og folkelig ramme. Det oppstår et uventet møte mellom gammelt og nytt. Bildene fra gamle dager viser at Stavanger forandrer seg hele tiden. Nettopp derfor trenger vi en kommuneplan!

Kampanjebildene ble lagt ut på Facebook og promotert slik at de dukket opp i newsfeeden til innbyggere i alle aldre. Kommunen oppfordret til debatt rundt ulike temaer i kommuneplanen, og det ble til tider høylytte diskusjoner. Engasjementet sørget for organisk spredning.

Folk som ville vite mer, kunne oppsøke stavanger2029.no eller en egen utstilling på byens bibliotek. Kunden selv var svært fornøyd med kampanjen, og mente den satte en ny standard for hvordan en komplisert kommuneplan kan gjøres enkelt tilgjengelig.