Stavanger Utvikling: nettside

Oppgave

Stavanger utvikling KF ønsket en ny nettside som enkelt og oversiktlig forteller hvem de er og hvilke prosjekter de utvikler på vegne av kommunen. Det skulle også være lett å komme i kontakt med de ansatte.

Konsept

Det meste Stavanger utvikling jobber med, eksisterer ikke i dag – det er prosjekter som skal komme i framtiden. En illustrasjonsstil ble utviklet for å komplementere det grafiske uttrykket.

Stilen er strukturert, stilistisk, skjematisk, ordentlig og “gjennomtenkt”, nesten geometrisk. Samtidig er den leken, frodig og innholdsrik. Oppbyggingen av illustrasjonene gir assosiasjoner til arkitekttegninger og reguleringsplaner.

Vi har valgt å illustrere de ansatte på samme skjematiske måte. Stilen insinuerer mennesker som er strukturerte, men som samtidig har evnen til å tenke utenfor boksen. Gjennom illustrasjon og infografikk kan vi presentere ferdighetene til de ansatte.

Overskriftene er typete og fremoverlente, og til sammen gjør konseptet det mulig å fortelle de historiene vi ønsker.