Sto: Omsorg for bygg

Oppgave

Sto er et verdensledende selskap som leverer bærekraftige produkter og løsninger som tar vare på bygningers verdi og design. Selskapet hadde så langt kun kommunisert teknisk, i fagblader, mot arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggherrer. B2B. Sto hadde behov for å bygge kjennskap og kunnskap, trengte en rød tråd i kommunikasjonen, ønsket å være mer bolde og få fram intern stolthet ved å vise kompetansen i selskapet. Rådgiverne er eksperter på sine felt, selskapet ligger i front og har høy teknisk kompetanse.

Konsept

Vi lar menneskene i Sto, spesielt tekniske rådgivere, fagfolk og selgere, uttrykke sin kjærlighet til produktene. Disse bidrar til å ta vare på våre byggede omgivelser. Å ta vare på er å vise omsorg. Det uttrykker vi gjennom mennesker som utfører emosjonelle handlinger som å kysse et gulv, holde rundt en fasade, klemme en bro osv. Vi vil få fram at menneske i Sto er dedikerte til det de holder på med. Slik dramatiseres for første gang slagordet “Omsorg for bygg.”

Siden Sto er lite kjent, måtte teksten være kunnskapsbyggende. I tillegg skulle ekspertisen, medarbeidernes kjærlighet for og innsikt i sine definerte fagområder, kommuniseres. Vi introduserte følelser for en manneverden. Folkene på bildene er reelle medarbeidere. Annonsene, og tekstene, skiller seg totalt ut i tekniske fagblader, der konkurrentene kappes om å være de mest produktorienterte.