Teekay: More You

Oppgave

Teekay er et av verdens største marine, energi-transportselskaper. Selskapet gikk i løpet av kort tid over fra å være organisert i en tradisjonell ”shippingstruktur”, til en friere arbeidsmodell med mindre hierarki, null stillingstitler og mer ansvarliggjøring. Teekay hadde behov for et overordnet kommunikasjonskonsept og annonser som satte ord på selskapets nye virkelighet. Internt skulle kommunikasjonen omfavne, motivere og bygge stolthet hos ansatte. Eksternt var målet å bygge kjennskap og kunnskap, og å tiltrekke seg nye, flinke folk i et stramt arbeidsmarked.

Konsept

“More You” er konseptets tekstlige røde tråd og utrykker hvor viktig den enkelte ansattes unike kvaliteter – de personlige egenskapene som gjør deg til deg – er for ”nye” Teekay. Annonser og plakater preges av sett med ord som kommuniserer verdier som er viktige i nye Teekay. ”Kunstplakatene” ble brukt til oppmerksomhetsskapende utsmykning internt. I annonsene fikk ansatte fortelle sin Teekay-story med egne ord. Resultatet er en kampanje som heier på de som allerede jobber her, samtidig som omverdenen generelt og potensielle jobbsøkere spesielt serveres innsyn i hvordan det er å jobbe her av ekspertene på feltet.