Teknisk Bureau: identitet

Oppgave

ApplyTB skulle fjerne Apply i navnet og basere nytt navn og visuell identitet på TB. Det er en forkortelse for Teknisk Bureau, selskapets første og mangeårige navn (fra 1893). Vi fikk i oppgave å utarbeide ny logo og visuell identitet som differensierer på en tydelig og relevant måte.

Konsept

Føringer: Historien, grønnfargen og noe fremtidsrettet/teknologisk/digitalt. Ønsket etterlatt inntrykk: Den erfarne, moderne og fremtidsrettede tekniske totalleverandøren.

Logo er satt sammen av grafiske detaljer som henter inspirasjon fra den tekniske verdenen. Til sammen blir disse elementene til et unikt TB-symbol.

Symbolet har også referanser til konstruksjoner og komplekse systemer fra “ingeniørverdenen“. Tanken er å knytte symbolet sterkt til det TB faktisk leverer.

De grafiske elementene er fleksible og animasjonsvennlige. De kan enkelt settes sammen til nye og unike former. Dette understreker at selskapet er levende og i konstant utvikling.