Vår Energi: Lanseringskampanje

Oppgave

Lanseringskampanje. Gjøre det nye olje- og gasselskapet Vår Energi synlig og interessant ved å presentere dets ambisjoner, tro og satsing på norsk kontinentalsokkel. Dette i en tid da store globale selskaper forlater norsk sokkel og en sterk opinion vil bygge næringen ned.

Konsept

Vår Energi er en frisk og offensiv fornyelse blant aktørene på norsk sokkel. Ordet “vår” har i seg ny start, et veiskille. Tro, endring, nytenking, kraft, vilje.

De tre bærende budskap gir alle positive assosiasjoner til ordet “vår”:
VÅR ER VEKST, VÅR ER OPTIMISME, VÅR ER ENERGI.

Vi leker med former, symboler og typografi. Kampanjen er en feiring av våren og alt det flotte vi assosierer med den. Det grafiske universet har nettopp vekst, optimisme og energi i seg. Alle løsninger er grafiske varianter av ordet “vår”.